Mimo diabłów i COVIDeł

Piszę
Dziś
Życzenia
Ale piórem
Takim ptasim
Zaostrzonym
Na kamieniu
Czasów naszych
Marnych
Atramentem
Myśli czarnych
Ale piszę:
Życzmy sobie
Wiary w świat
Mimo diabłów i COVIDeł
Życzmy sobie
Że to pióro… Tak,
Wypadło
Ale jedno
Ale jednak
Z naszych skrzydeł