Święta pamiętań

Święta
Przytomne
Kiedy w całym słowie – zapomnę
Równie ważne staje się „za”
Równie bliskie staje się „pomnę”
Święta
Dawno wpisane
A
Nagle, niespodziewanie ogromne
Święta
Gdy
Wszystkie, naszej pamięci
rzeki leniwe
strumienie, potoki
spływają ku
śródleśnym spokojnym jeziorom
Pamiętań
ale
O Kimś