Bo gdy się milczy, milczy, milczy…

Song o ciszy (Jonasza Kofta, Andrzej Zarycki) – Zespół i Przyjaciele Teatru Ateneum