Kobieta To

Album z fotografiami Tadeusza Rolke ilustrowany wierszami Andrzeja Poniedzielskiego

Biblioteka Gazety Wyborczej, Warszawa 2008