Słowem bliżej

Bo
Kobieta
to wiosna
Bo na swych spojrzeń krosnach
Sen 
I Sens
rozwiesza
rozpina
i umaja
ukwieca
i tym wszystkim 
tak pięknie
wygina
Tak
Jak wiosna
Powieje
Otuli
Pogłaszcze
Że 
Zawładnie
Od zatraceń się
do, i nawet
się zaprzepaszczeń
Naturalnie
naturalnie aż tak
że się zdaje
że
tak będzie zawsze

kalendarium